ParkinsonNet

Wat is de ziekte van Parkinson? 

Parkinson is een van de meest voorkomende ziektes bij de oudere mens. Het is een progressieve neurologische aandoening met zowel lichamelijke, cognitieve als emotionele verschijnselen. De klachten kunnen erg uiteenlopen, en dat maakt parkinson tot een complexe ziekte. Daarom zijn er meerdere zorgverleners met een specifieke deskundigheid betrokken bij de behandeling.

 

Symptomen

Hoewel er veel overeenkomstige symptomen zijn, zoals trillen (tremoren van handen, benen, kin of tong), trager worden van bewegingen, het moeizamer bewegen, stijfheid van spieren, houdings- en balansproblemen, heeft iedere parkinsonpatient een ander symptomenbeeld heeft. Ook kan de ernst van de klachten verschillen, net als het beloop van ziekte. Aan bovenstaande symptomen gaan vaak andere klachten vooraf, zoals vermindering van reuk en smaak, of obstipatie.

 

ParkinsonNet

ParkinsonNet is het multidisciplinaire netwerk voor de behandeling van mensen met de ziekte van Parkinson. Al ruim tien jaar maak ik met veel plezier deel uit van het ParkinsonNet-team in Duiven en omgeving. Het is een goed functionerend netwerk en team, met korte lijntjes naar alle medebehandelaars, waarin de patiënt en zijn of haar mantelzorg echt centraal staat. Het multidisciplinaire ParkinsonNet-team bestaat uit neurologen, een geriatrisch arts, een gespecialiseerd verpleegkundige, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten, maatschappelijk werkers en psychologen. Het netwerk werkt nauw met elkaar samen en stemt hun behandeling op elkaar af. Als ik bijvoorbeeld zie dat iemand beter met een hulpmiddel uit bed zou kunnen komen, adviseer ik de ergotherapeut in te schakelen. Of als iemand niet goed kan slikken, adviseer ik contact op te nemen met de logopedist of diëtist.

Wij hebben op regionaal niveau regelmatig overleg over alle aspecten die bij de behandeling van mensen met parkinson van belang zijn. Hierdoor, maar ook door meerdere mono- en multidisciplinaire bijeenkomsten, landelijke symposia en specifieke cursussen, kennen we elkaar en elkaars expertise heel goed. Op deze manier kunnen we bijdragen aan het optimaal functioneren in het dagelijks leven, werk en hobby’s van de patiënt.

Via de zorgzoeker kunt u mij vinden op de postcode van onze praktijk (6921 TB).

 

Noor Eshuis

 

De ziekte van Parkinson is een chronische indicatie. De behandelingen worden vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering.

Kijk voor meer informatie op www.parkinsonnet.nl