Haptonomie

Fysiotherapie op haptonomische basis helpt u bij het bewust worden van uw gevoel en uw lichaam, het ontstaan van uw klachten en wat u vervolgens kunt doen om er beter mee om te gaan.

Fysiotherapie op haptonomische basis is een goede behandeloptie bij klachten die het gevolg zijn van te veel spanning en het niet goed kunnen ontspannen, bijvoorbeeld:
• chronische pijnklachten
• overbelastingsklachten(RSI)
• langdurig hoge spierspanningen
• hoofdpijn
• wisselende klachtenbeelden
• hyperventilatie
• na een operatie; bij bewegingsangst of verstoord gevoel in operatiegebied

Haptonomie is een door Frans Veldman ontwikkelde therapie, en houdt zich bezig met het gevoel en gevoelsleven van de mens.

“We worden als voelers geboren en tot denkers gemaakt.”

In onze maatschappij, waarin steeds meer nadruk op snelheid, succes en productiviteit wordt gelegd, komt men verder van zijn gevoel af te staan.
De waarschuwingssignalen worden genegeerd waardoor spanningsklachten kunnen ontstaan.
Daarnaast biedt de haptonomie ook mogelijkheden om beter om te gaan met (chronische)pijn en het doorbreken van de daaraan gerelateerde vicieuze cirkel.

In de therapie heeft de aanraking een belangrijke rol, omdat het een zeer positief effect heeft op het bewust worden van het gevoel en het lichaam.
In de loop van de behandeling wordt geleerd, hoe en welke specifieke waarschuwingssignalen (in een pril stadium) herkend moeten worden, zodat herhaling van het klachtenbeeld in de toekomst kan worden voorkomen.

Fysiotherapie op haptonomische basis wordt vergoed door de zorgverzekeringen, het valt onder fysiotherapie.

U kunt zich met en zonder verwijzing melden voor behandeling.