Fysiocare Zuidoost Gelderland

Het uitgangspunt

Fysiocare Zuidoost Gelderland is een coöperatie van 24 fysiotherapiepraktijken in de regio. Het leveren van kwalitatief goede zorg is het basisprincipe van Fysiocare. Daartoe is het noodzakelijk dat de therapeut minimale overhead heeft, om zich volledig te kunnen focussen op de patiënt.

 

Eigen kwaliteitssysteem

Om de kosten voor therapeut, patiënt en zorgverzekeraar laag te houden heeft Fysiocare een eigen kwaliteitssysteem ontwikkeld. Het voldoet aan de algemene regelgeving, maar onderscheidt zich door een grotere transparantie en minder administratieve druk. Kwaliteitscontroles worden uitgevoerd door intern opgeleide visiteurs. Nederland heeft een dynamisch zorgveld, wat inhoudt dat ook de ontwikkeling van het Fysiocare-kwaliteitssysteem nooit stilstaat.

 

Onze praktijk

Wij zijn twee van de 170 fysiotherapeuten die bij Fysiocare Zuidoost Gelderland zijn aangesloten. Wij zijn blij dat we aan de wieg van Fysiocare mochten staan en vanaf het begin hebben meegedacht over de ontwikkeling van de coöperatie. Als fysiotherapeuten zijn wij trots dat we op deze manier een volwaardige gesprekspartner voor de zorgverzekeringen zijn geworden.

Kijk voor meer informatie op fysiocare-zuidoostgelderland.nl